Skip to main content

Gondolkodó - családiházas, vagy társasházas keresztyénség?

 Ismét eljött a házi csoportok ideje  a Magyar Kurír cikke szerint:

 

 " A családi háznak ilyen módon történő bevonása a hitéletbe igazolást talál már az ókori egyházatyáknál. Sőt kiindulópontja Szent Pál apostolnak az a kifejezése, amit egy baráti házaspárnak, Priszkának és Akvilának címzett üdvözletében olvasunk: köszöntsétek a házukban lévő közösséget is (Róm 16,5). Pontosabban „az ő lakóház-egyházukról” van itt szó (oikosz – ekklészia), amit a latin bibliafordítás így adott vissza: ecclesia domestica. A „házi egyház” kifejezés az első keresztények azon gyakorlatára világít rá, hogy közös istentiszteleteiket magánházaknál tartották, de később már az az értelme, hogy az egyház alapsejtje a keresztény család (Szent Ágostonnál), a családi ház pedig az imádság házává válik (Szent Jeromosnál). Ágoston többször ki is fejti, mit ért ezalatt: a keresztény hívő egész házanépe egyúttal Isten családja; a családfő saját házában egyházi közösséget vezet. Sőt Szent János evangéliumához fűzött kommentárjában tovább is megy: „Ha azt halljátok: ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is (Jn 12,26), ne csak a püspökökre és papokra gondoljatok."