Igehirdetések

Cím Előadó Album Ige Dátum Letölt
Bibliaóra:János 18:1-40 Plank József Bibliaóra János 18:1-40 2019.07.31.szerda
Titok amibe angyalok kivántak betekinteni Varga Boldizsár Istentisztelet Titok amibe angyalok kivánta 2019.07.28.délután
Isten felfedte „titkos tervét” Varga Boldizsár Istentisztelet Efezus 3:1-1-01. 2019.07.28.délelőtt
A hívők készek minden jó cselekedetre Surányi Pál Bibliaóra Titusz 3:1-8. 2019.07.24.szerda
Szent készség az evangélium hirtdetése Plank József Istentisztelet 1Péter 3:8-18. 2019.07.21.délután
Az élő imádság diadal útjának állomásai Varga Boldizsár Bibliaóra Dániel 10:1-19. 2019.07.17.szerda
Legyél hős! Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Lukács 10:30-35. 2019.07.14.délután
A viharban született hit Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Zsolt. 27:1-14. 2019.07.14.délelőtt
Isten, a nyomorúságban segítség Plank József Istentisztelet Zsolt. 50:1-15;23. 2019.07.07.délelőtt
Bibliaóra:János 17:1-26. Plank József Bibliaóra János 17:1-26. 2019.07.03.szerda
Főpap és mártírjai Surányi József Istentisztelet Zsidók 7:20-28. 2019.06.30.délután
A Főpap és az ő papjai Plank József Istentisztelet 1Péter 2:9-10. Jelenések 1: 2019.06.30.délelőtt
Ne legyen viszály közöttünk Surányi Pál Istentisztelet 1Mózes 13:1-13. 2019.06.23.délután
Térjetek meg hozzám! Plank József Istentisztelet Zakariás 1:1-6. 2019.06.23.délelőtt
Bibliaóra:János 16:1-15. Plank József Bibliaóra János 16:1-15. 2019.06.19.szerda
Szózat az elfajzott fiakhoz Plank József Istentisztelet Ézsaiás 1:1-20 2019.06.16.délelőtt
Bibliaóra:János 15:1-27. Plank József Bibliaóra János 15:1-27. 2019.06.12.szerda
A Szentlélek mint ajándék Varga Boldizsár Istentisztelet Ap.Csel.2:37-41. 2019.06.09.délután
A Szentlélek nem részegít, hanem üdvözít Varga Boldizsár Istentisztelet Ap.Csel.2:1-21. 2019.06.09.délelőtt
A látszatkegyesség és átkos hatásai Plank József Istentisztelet 2Timóteus 3:1-9. 2019.06.02.délelőtt
Jézus uralma alatt-még időben Plank József Istentisztelet Ézsaiás 11:1-9. 2019.05.30.csütörtök
Isten és az ördög gyermekeinek felismerése Dobóroczki Gábor Istentisztelet 1János 3:5-12. 2019.05.26.délután
Az életre nevelt gyermek Plank József Istentisztelet Példabesz. 21:11;22:6. 2019.05.26.délelőtt
Bibliaóra:Jelenések 19:6-10. Surányi Pál Bibliaóra Jelenések 19:6-10. 2019.05.22.szerda
Bibliaóra:János 13:21-38. Plank József Bibliaóra János 13:21-38. 2019.05.15.szerda
Hogyan tovább? Kohút György Istentisztelet 1Mózes 15:1-6. 2019.05.12.délután
Az Úr reám helyezte kezét Kohút György Istentisztelet Ezékiel 37:1. 2019.05.12.délelőtt
Gyógyulás soron kívül Plank József Istentisztelet Máté 15:21-28. 2019.05.05.délelőtt
Bibliaóra:János 13:1-20. Plank József Bibliaóra János 13:1-20. 2019.05.01.szerda
József könnyei Plank József Istentisztelet 1Mózes 43:15-31.44:16-17;30- 2019.04.28.délelőtt
Bibliaóra:János 12:26-50. Plank József Bibliaóra János 12:26-50. 2019.04.24.szerda
Áldott húsvéti találkozás a Feltámadottal Varga Boldizsár Istentisztelet János 20:11-18. 2019.04.21.délután
Az Atya válasza a Fiú áldozatára Plank József Istentisztelet Máté 27:62-66;28:1-9. 2019.04.21.délelőtt
Jézus a kereszten Plank József Istentisztelet János 19:14-30. 2019.04.19.péntek
Hogyan ünnepeljük a Messiást? Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Zsolt. 24:1-10. 2019.04.14.délután
Ünnepeld a Messiást! Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet János 12:12-19. 2019.04.14.délelőtt
Bibliaóra János Ézsiás 59:1-8. Surányi Pál Bibliaóra Ézsaiás 59:1-8. 2019.04.10.szerda
Isten igéjéhez való hűséges ragaszkodás Plank József Istentisztelet Zsolt.119:153-160;174-176. 2019.04.07.délelőtt
Bibliaóra János 12:1-26. Plank József Bibliaóra János 12:1-26. 2019.04.03.szerda
A vetés és aratás törvénye Surányi József Istentisztelet Galata 6:6-10. 2019.03.31.délután
A türelmes és kegyelmes Isten Plank József Istentisztelet 2Péter 3:8-18. 2019.03.31.délelőtt
Bibliaóra János 11:25-57. Plank József Bibliaóra János 11:25-57. 2019.03.27.szerda
Isten bemutatkozik Doboróczki Gábor Istentisztelet Ézsaiás 55:1-13. 2019.03.24.délután
Az Úr kijelentése Sámuelnek Plank József Istentisztelet 1Sámuel 3:1-21. 2019.03.24.délelőtt
Bibliaóra János 11:1-27. Plank József Bibliaóra János 11:1-27. 2019.03.20.szerda
Állhatatosság Krisztusban Plank József Istentisztelet 2Thessz. 2:1-3;9-17. 2019.03.17.délelőtt
Bibliaóra János 10:22-42. Plank József Bibliaóra János 10:22-42. 2019.03.13.szerda
Hogyan éljünk közösségben Surányi Pál Istentisztelet János 15:1-8. 2019.03.10.délután
A világot legyőző Király Plank József Istentisztelet János 16:25-33. 2019.03.10.délelőtt
Bibliaóra János 10:1-21. Plank József Bibliaóra János 10:1-21. 2019.03.06.szerda